Wgrywanie obrazów...

Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE

Podstawą działania Spółdzielni jest aktualny Statut uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków naszej spółdzielni w dniu 11. czerwca 2008 roku zarejestrowany w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, postanowieniem sygn. akt WR VI Ns. Rej. KRS 10791/08/028 w dniu 17. lipca 2008 r. i wpisany do rejestru Spółdzielni KRS nr 0000-098654.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia zaspakaja potrzeby mieszkaniowe i inne członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, oraz zarządza nieruchomościami.

Spółdzielnia pod obecną nazwą: USTRONIE została zarejestrowana 30.września 1992 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, IV Wydział Gospodarczy, Wrocław, Rynek 9/11 – Nr rej. S-955.

www.ustronie.o.k.pl

© 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE